I forbindelse med arrangementer og utleie tilbyr kan vi tilby overnatting til gjester. Vi har syv doble soverom tilgjengelig.

Åpningstider: Onsdag 10-21, Lørdag 10-17, Søndag 10-17
Åpent utover dette på forespørsel kurs/konferanse/selskaper.


Telefon: 476 47 114


Design: Absoluttweb AS